online nebankovní úvěr
Obchodní úvěr

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr je typ úvěru, který vyplývá z běžného obchodního styku mezi podnikateli. Banky tento typ úvěrů dělí na aktivní a pasivní. Pasivní jsou takové, kdy si banka peníze opatřuje, zejména kupuje různé druhy vkladů. Aktivní jsou všechny úvěry, které banka poskytuje. Mezi pasivní úvěrové obchody patří: vklady na požádání, úsporné vklady, termínované vklady, depozitní certifikáty, bankovní dluhopisy, nákupy vkladů a uzavírání úvěrových smluv mezi bankami.

Obchodní úvěry se dělí na aktivní a pasivní

Vklady na požádání jsou peníze, které si ukládá vkladatel na svůj běžný účet u peněžního ústavu a využívá je ke svému hospodaření. Tyto vklady lze kdykoli vypovědět. Úsporné vklady jsou více úrokovány než vklady na požádání. Vklad se provádí na delší období, může však být kdykoli vybrán. Naopak při termínovaných vkladech je výpovědní lhůta pevně daná. Depozitní certifikáty jsou cenné papíry, které vydává banka při nákupu vkladu. Mají kratší dobu splatnosti. Bankovní dluhopisy slouží k opatření dlouhodobějších zdrojů. Jde o cenný papír, který banka prodává a mají delší dobu splatnosti. Při nákupu vkladů a uzavírání smluv mezi bankami banky získávají peněžní prostředky i od ústřední banky. Aktivní úvěrové obchody lze členit na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé úvěry a odkup pohledávek. Mezi krátkodobé úvěry patří například kontokorentní, směnečný, ručitelský nebo účelový úvěr. K dlouhodobým úvěrům patří například emisní, hypotekární úvěr či úvěrový úpis. Do odkupu pohledávek se řadí factoring a forfaiting. Obchodní úvěr může být poskytnut bez písemných záruk, poskytnutí úvěru vychází z důvěry v klienta. Dodavatel může žádat od odběratele dlužní úpis nebo dodavatel žádá od odběratele směnku. Tehdy se mění obchodní úvěr na úvěr směnečný.

Obchodní úvěr
5 (100%) 1 vote