online nebankovní úvěr

Bankovní úvěr

Bankovní úvěr je takový typ úvěrového produktu, který poskytují pouze bankovní instituce. Banky nabízejí dva typy půjček. Obchodní či podnikatelské a soukromé. Obchodní, neboli podnikatelský úvěr je určen pro právnické nebo fyzické osoby – podnikatele. Slouží pro rozvoj podnikání. Žadatelé o tento typ bankovního produktu mohou uživatelé získat od komerčních či státních bank. Soukromé či osobní úvěry jsou pro spotřebitele, kteří půjčené peníze uplatní na privátní účely. Tedy účely nepodnikatelské. Patří mezi ně například úvěry pro nákupy spotřebního zboží. Poskytnutý úvěr může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Dlouhodobý úvěr je určen pro delší časový horizont. Splatnost úvěru je rozložena do několika let. Narozdíl od krátkodobého typu úvěrování, který má rozpětí od několika dnů po měsíce. Právě bankovní úvěr se stal významným impulsem pro rozvoj bankovnictví.

bankovni-uver

Bankovní úvěr poskytují pouze bankovní instituce

První banky byly zakládány skupinami směnárníků. Tyto osoby prováděly za úplatu operace s penězi: jejich vážení, prověřování ryzosti mincí i drahých kovů, jejich uschovávání a samozřejmě i jejich směňování. Podle dnešní terminologie prováděly tehdejší banky tří druhy operací: úvěrové, vkladové a směnárenské. Vedle těchto komerčních bank se začaly postupně objevovat banky centrální. Důvodem jejich zakládání byla potřeba vlády financovat své výdaje a potřeba sjednotit emisi hotovostních peněz v daném státě. Dnes jsou centrální a komerční banky součástí příslušného bankovního systému. Bankovní systém je potom souhrn všech bankovních institucí v daném státě a souhrn organizačních a jiných vazeb mezi nimi. Centrální bance je svěřena emise bankovek a mincí, dále reguluje množství peněz v oběhu a vyhlašuje diskontní úrokové míry. Centrální banka vystupuje ve vztahu k ostatním komerčním bankám jako orgán regulace a dozoru. Komerční banky podnikají s penězi v rámci, který je vymezen systémem regulace. Rychle se rozvíjí způsob bezhotovostního placení (převodem z účtu, bez účasti peněz v hotovosti). Mezi komerční banky se zahrnují i spořitelny. Partnerem komerční banky je klient. Klientem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Bankovní úvěr
5 (100%) 1 vote