online nebankovní úvěr
Druhy úvěrů

Druhy úvěrů

Úvěr se podle formy poskytnutí a splácení dělí do několika druhů. Zbožové úvěr jsou poskytnuté a splácené ve zboží, obchodní úvěr jsou poskytnuté ve zboží a splácené v penězích, revolvingové úvěry jsou takové, kde jejich postupné splácení ovlivňuje možnost opětovného čerpání. Úvěrem je i pronájem placený dopředu nebo předplatné, který je poskytnut v penězích a splácený ve zboží či službách. Úvěr který poskytuje peníze, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě, je úvěrem peněžním. Dalším druhem úvěr jsou závazkové úvěr a závazky, kdy banka ručí za svého klienta a případně jeho závazek zaplatí. Mezi úvěr se řadí i alternativní formy financování, kdy klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr, tak jak jej nabízí komerční banky i řada splátkových společností, slouží pro uspokojení aktuálních potřeb při nedostatku…

Hotovostní úvěr

Hotovostní úvěr je takový úvěr, kdy se použití peněžních prostředků nesleduje. Jsou převedeny bezúčelově na účet klienta. Mohou být klientovi také…

Revolvingový úvěr

Slovo revolvingový znamená v překladu obnovující se. Revolvingový úvěr je tedy krátkodobý úvěr s možností dalšího obnovování. Revolvingový úvěr…

Avalový úvěr

Úvěr je finanční obnos, který poskytují finanční instituce svým zákazníkům. Zákazníkem může být fyzická či právnická osoba. Aby vám byl úvěr…

Akceptační úvěr

Akceptační úvěr je takový typ úvěru, kdy banka akceptuje od svého klienta na ni vystavenou cizí směnku. Banka se tak stává hlavním směnečným…

Bankovní úvěr

Bankovní úvěr je takový typ úvěrového produktu, který poskytují pouze bankovní instituce. Banky nabízejí dva typy půjček. Obchodní či podnikatelské a…

Dlouhodobý úvěr

Úvěry se v mezinárodním obchodě člení podle různých hledisek. Nejběžnější dělení je podle délky na úvěry krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé….

Dodavatelský úvěr

Dodavatelský úvěr patří mezi základní nástroje externího financování, které používá většina podniků a podnikatelů. Dodavatelské úvěry fungují na…

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který klientům finanční instituce urychlí přístup k penězům z obchodních pohledávek. Banky většinou eskontují…

Investiční úvěr

Investiční úvěr je dlouhodobý typ úvěru, který slouží podnikateli k financování investičních záměrů. Jedná se zpravidla o účelovou půjčku, kterou…

Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr využívají klienti v případě, když mají problém své půjčky či úvěry splácet. Konsolidační úvěr znamená úpravu a sjednocení různých…

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr, který dává banka svému klientovi k běžnému účtu. Banka mu na tomto účtu umožní čerpat finanční prostředky do…

Krátkodobý úvěr

Úvěry se dělí podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé úvěry patří všechny úvěry spotřební. Pro získání tohoto…

Leasing úvěr

Podstatou leasingového úvěru je pronájem určité movité věci a vyskytuje se ve dvou formách. První formou je operativní leasing, kdy je předmět…

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je zpravidla krátkodobý úvěr, který je zajištěný zástavou movité věci nebo práva. Jeho maximální objem je limitován tržní cenou…

Nebankovní úvěr

Nebankovním úvěrem se rozumí půjčení peněz firmám od nebankovky. Peněžní prostředky u těchto úvěrů tedy pocházejí od soukromých investorů…

Negociační úvěr

Negociační úvěr je obdobou eskontního úvěru v mezinárodním obchodě. Negociační banka eskontuje směnky vývozce, což je věřitel, vystavených na…

Neúčelový úvěr

Neúčelový úvěr je takový typ spotřebitelského úvěru, který se vyznačuje vyššími úrokovými sazbami než úvěr účelový. Jejich výhodou je ale skutečnost,…

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr je typ úvěru, který vyplývá z běžného obchodního styku mezi podnikateli. Banky tento typ úvěrů dělí na aktivní a pasivní. Pasivní jsou…

Online úvěr

Poskytovatelé online úvěr a půjček se předhánějí v atraktivnosti nabídek pro potencionální klienty. Je však na místě opatrnost a důrazné varování….

Provozní úvěr

Provozní úvěr je určen klientovi, který je podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou, a který: je oprávněn podnikat na území České republiky a…

Rychlý úvěr

Rychlé úvěry mají v současné době v České republice na růžích ustláno. Tato situace platí zvláště v případech nebankovních půjček, které může dostat…

Spotřební úvěr

Pojem spotřební úvěr zahrnuje veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů

Druhy úvěrů
5 (100%) 1 vote