online nebankovní úvěr
Krátkodobý úvěr

Krátkodobý úvěr

Krátkodobý úvěr

Úvěry se dělí podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé úvěry patří všechny úvěry spotřební. Pro získání tohoto úvěru je podmínkou stabilní příjem a důvěryhodnost klienta. Do krátkodobých úvěrů patří úvěr směneční, kontokorentní a eskontní.

Mezi krátkodobé úvěry se řadí všechny úvěry spotřební

Směneční úvěry jsou založené na vlastnostech směnky. Směnky slouží jako nástroj platebního styku a později jsou využity k bankovním úvěrům. Směnky rozlišujeme na vlastní a cizí. U směnky vlastní se výstavce zavazuje, že zaplatí určitou částku určité osobě ve stanovené lhůtě. U směnky cizí výstavce přikazuje určité osobě, aby zaplatil ve stanoveném termínu směnečnému věřiteli určitou peněžní částku. Kontokorentní úvěr slouží na dorovnání krátkodobého nedostatku financí. Je to smíšený běžný účet, na který přicházejí všechny příjmy a jsou z něj prováděny úhrady. Pokud jsou příjmy vyšší než úhrady, vznikají vklady na požádání. Naopak pokud jsou větší výdaje, zůstatek účtu přechází do debetu. V úvěrové smlouvě je stanovena maximální doba, do které je nutné úvěr splatit. Smlouva se může při dodržení podmínek automaticky prodlužovat do dalšího období. Jakmile je dlužná částka uhrazena, klient může tento úvěr znovu čerpat. Posledním typem krátkodobého úvěru je úvěr eskontní. Tento úvěr poskytuje banka předložiteli směnky prostřednictvím odkoupení směnky před její splatností. Výhodou tohoto úvěru je možnost využití finančních prostředků ještě před splatností směnky a navíc nejsou nutné žádné další záruky. Nevýhodou jsou náklady spojené s poskytnutím úvěru. Banka vyplatí klientovi částku ve výši hodnoty směnky sníženou o diskont, provizi a poplatky. Podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru se liší u každé banky, ale podmínky mohou být rozdílné i u jednotlivých obchodů stejného žadatele.

Krátkodobý úvěr
5 (100%) 2 votes